Myślisz o założeniu własnej działalności gospodarczej w Hiszpanii? Zastanawiasz się na przeniesieniem do tego kraju siedziby swojej firmy? Oto podstawowe zasady, które powinieneś znać zamierzając rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na Półwyspie Iberyjskim.

Zakładanie firmy w Hiszpanii

Procedury związane z zakładaniem firmy są w Hiszpanii bardzo podobne do tych polskich. Zasada o swobodzie działalności gospodarczej zakłada, że aby założyć firmę nie są wymagane żadne specjalne pozwolenia. Aby założyć spółkę akcyjną, czy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy uzyskać zaświadczenie z Centralnego Rejestru Handlowego, że nazwa proponowana dla spółki nie jest już zajęta. Następnie konieczne jest założenie firmowego konta bankowego, na które należy przelać środki pieniężne w wysokości wymaganej przez kapitał zakładowy. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być to pełna kwota, natomiast spółki akcyjne mają obowiązek wpłaty 25% kapitału zakładowego.

VAT w Hiszpanii

Każda firma działająca na Półwyspie Iberyjskim powinna zapoznać się także ze stawkami podatku vat w Hiszpanii. Według tamtejszego prawa obowiązuje stawka 21% na większość towarów i usług. Jednak hiszpańskie prawo zakłada także obniżone stawki VAT – 10% i 4%. Vat w Hiszpanii na poziomie 10% płacony jest od leków i wyrobów medycznych, transportu osób, biletów na wydarzenia kulturalne, sportowe i rozrywkowe. Natomiast 4% nalicza się w sytuacji, gdy sprzedaży podlega prasa oraz artykuły spożywce. O rozliczaniu i odprowadzaniu tego podatku, więcej można dowiedzieć się w odnośnik – płatność vat w Hiszpanii.

Księgi rachunkowe w Hiszpanii

W Hiszpanii podobnie jak w Polsce wymagane jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Powinny być one prowadzone w języku hiszpańskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym wiele firm decyduję się na podjęcie współpracy z biurami rachunkowymi, które specjalizują się w prowadzeniu księgowości w Hiszpanii.