Nauka czytania to jeden z podstawowych etapów rozwoju każdego dziecka. W większości przypadków następuje w podobnym okresie życia, z uwzględnieniem indywidualnych różnic. Zdarzają się jednak przypadki dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji językowej, u których proces ten powoduje pewne komplikacje. W takich wypadkach najczęściej stosowana jest metoda krakowska, inaczej sylabowa, stosowana z powodzeniem również w przypadku w pełni zdrowych dzieci. Terapię powinny uzupełniać ćwiczenia ogólnorozwojowe. Co warto o nich wiedzieć?

Metoda krakowska – ćwiczenia na pamięć i sposoby myślenia

Bardzo ważnym elementem metody krakowskiej, zwanej symultaniczną, są ćwiczenia pamięci. Rozróżnia się pamięć symultaniczną, czyli przechowywanie danych w całości w prawej półkuli mózgu oraz pamięć sekwencyjną, krok po kroku, linearnie, za co odpowiedzialna jest półkula lewa. Do ćwiczeń myślenia zalicza się kategoryzowanie oraz myślenie przyczynowo-skutkowe.

Synteza i analiza wzrokowa w metodzie krakowskiej

Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej dają najlepsze efekty, jeśli zostaną wprowadzone w drugim roku życia, aż do osiągnięcia wieku czterech lat. Jest to czas rozwoju, w którym dziecko zaczyna odbierać znaczenie i aktywnie postrzegać różnice i konkretne elementy, a także zaczyna spostrzegać w działaniu, za pomocą tworzenia wzorów, uzupełniania brakujących elementów itp. Metoda krakowska proponuje wiele ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej, wśród których wymienia się dobierania takich samych obrazków, poszukiwanie brakującego fragmentu obrazka, wyszukiwanie wśród kilku takich samych obrazków jednego, który różni się danym szczegółem, czy też układanie historyjek za pomocą ilustracji.

Stymulacja lewej półkuli zgodnie z metodą krakowską

Ćwiczenia, mające za zadanie stymulować lewą półkulę, jakie proponuje metoda krakowska oparte są na trzystopniowym planie:  sekwencjach, analizie i relacjach. Jest to niezwykle ważny element, gdyż metoda symultaniczna opiera się właśnie na wspomaganiu i stymulacji pracy lewej półkuli. Aby ją trenować, proponuje się nabycie umiejętności szeregowania, dostrzegania relacji między elementami oraz układania sekwencji.

Metoda krakowska – stymulacja słuchu

Mówiąc o stymulacji słuchowej nie sposób pominąć podstawowego rozróżnienia na słyszenie i usłyszenie. Słyszenie określa bowiem samo dostrzeżenie bodźca, usłyszenie zaś to zdolność do rozpoznawania jego znaczenia i interpretacji. Wśród ćwiczeń metody krakowskiej, uwzględniających stymulację słuchu wymienia się naśladowanie dźwięków i sekwencji dźwiękowych, lokalizowanie źródła wydobywania się dźwięku, czy też naśladowanie sylab, wyrazów i całych zdań.

Funkcje motoryczne w metodzie krakowskiej – stymulacja

Ćwiczenia motoryki we wszystkich aspektach mają znaczenie dla rozwoju języka i funkcji poznawczych dziecka. W kontekście terapii metodą krakowską ćwiczenia małej motoryki wykonywane są z myślą o poprawę sprawności ręki dominującej i muszą mieć odzwierciedlenie w rzeczywiście wykonywanych na co dzień czynnościach.