Edu-Innowacja
"Cele, to marzenia z określonym terminem realizacji"

Charles C. Nobel   

 strona główna|    kontakt
   Podziel się informacją:                  
szkolenia biznesoweszkolenia rozwój osobistye-szkoleniawebcastyprojektytrening pamięcistrefa wiedzyo firmie

Projekt "Matematyka - to jest proste"

Projekt ten realizowany był w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX POKL przez firmę "Edu-Innowacja" Iwona Kotłowska wraz z Partnerem projektu Szkołą Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach. Finansowany był w całości przez fundusze unijne i miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów miejsko-wiejskich.


Realizacja projektu rozpoczęła się w lutym i trwała do maja 2011. Uczestniczyło w nim w sumie 48 dziewczynek i chłopców z klas II-V SP nr 2, w stałych 4 grupach po 12 osób. Wyłonieni w wyniku testu diagnostycznego uczniowie brali udział w zajęciach rozwijających pamięć, koncentrację uwagi, spostrzegawczość oraz analityczne myślenie i rozwiązywanie zadań matematycznych. Wsparciem objęci byli przede wszystkim uczniowie mający problemy z koncentracją uwagi oraz z matematyką.

W ramach zajęć z rozwoju pamięci, prowadzonych przez autoryzowanego trenera renomowanej szkoły pamięci SPW, uczestnicy ćwiczyli pamięć oraz koncentrację. W trakcie 56 godzinnego kursu praktycznie ćwiczono: szybkie zapamiętywanie za pomocą mnemotechnik, symboli cyfr, kolorów, map myśli, rozumienie i zapamiętywanie ze słuchu, zdolności manualne, koordynację ruchową oko-ręka, zdolność koncentracji i podzielności uwagi, refleks, myślenie logiczne, wyobraźnię i kreatywne myślenie. Zajęcia miały dynamiczny charakter z wykorzystaniem multimedialnego programu i materiałów dydaktycznych.

Zastosowanie programów komputerowych do ćwiczeń pozwalało na podwyższanie stopnia trudności, w sposób prawie niezauważalny dla Uczestników zajęć - treści zapamiętywane na zajęciach stawały się stopniowo coraz bardziej złożone, a czas na ich zapamiętanie systematycznie malał.

Zajęcia z korepetycji matematyki prowadzili doświadczeni nauczyciele SP nr 2. Prowadzone były w tych samych niewielkich grupach, co ułatwiło zindywidualizowanie pomocy dla każdego uczestnika.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zajęć Uczestnicy otrzymali wyprawkę w postaci kompletu pomocy dydaktycznych. Dodatkowo w każdym miesiącu najlepsi Uczestnicy zajęć otrzymywali nagrody a na koniec zajęć każdy otrzymał certyfikat. W podsumowującej olimpiadzie matematyczno-pamięciowej wzięło udział 31 chętnych, 14 osób otrzymało nagrody główne w postaci gier edukacyjnych, reszta nagrody pocieszenia. Wyniki 3 pierwszych miejsc dla obu grup Olimpiady to: 1.Szymichowski Jakub, 2. Kerschnik Korneliusz, 3.Adamczyk Jakub oraz 1.Dorota Kwidzińska, 2. Szymon Brillowski, 3. Damian Bulczak. Pragniemy zwrócić uwagę, iż zadania nie były łatwe, któż z nas zapamiętałby 30 elementów w podanej kolejności w ciągu 10 minut, a później potrafiłby bezbłędnie je odtworzyć z wyrywkowym podaniem co było na którym miejscu! Tym bardziej gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Projekt "Matematyka - to jest proste" był wspaniałą szansą dla dużej grupy uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach. Bez wątpienia, zdecydowana większość uczniów tej szkoły nie miałaby szansy na uczestnictwo w podobnym kursie, a czynnik finansowy byłby w tym względzie decydujący. Był szansą na intensyfikację własnego rozwoju i, co bardzo ważne, w znacznej mierze wykorzystaną. Uczestnicy i uczestniczki projektu osiągnęli wspaniałe rezultaty w zapamiętywaniu oraz podwyższyli umiejętności związane z zadaniami matematycznymi. 

Znajdź nas na:

Copyright © Edu-Innowacja 2014