umowa

Wydaje się, że pojęcie zawarcia umowy jest czymś prostym i bardzo intuicyjnym. Wystarczy bowiem, aby dwie strony porozumiały się, co do danej rzeczy, aby taka umowa mogła zostać przygotowana. Dobrze jest jednak wiedzieć, że o ile umowy słowne mogą mieć mniej lub bardziej luźny charakter, o tyle w momencie, kiedy przenoszą się na papier w formie porozumienia cywilnoprawnego- mają charakter mocno wiążący. Dlatego też mówi się, że są niejako gwarancją dla obu stron, co do tego, czy partner należycie wywiąże się z danego przedmiotu umowy.

Jak podchodzić do kwestii zawierania jakichkolwiek umów?

Przede wszystkim- świadomie. Zastawiając się, jak zawierać umowę w praktyce właśnie to powinniśmy najmocniej wziąć sobie do serca. Bardzo często można spotkać się z sytuacją, kiedy inne osoby nie czytają umów, które zostają im zaproponowane, a składają na nich swój podpis. O ile druga strona jest rzeczywiście szczera i nie ma zamiarów wykorzystania tego, co w umowie zostało zawarte- być może nie odczujemy konsekwencji podpisywania czegoś, czego nie czytaliśmy. Zdarza się jednak, że inne firmy wykorzystują fakt, że mało kto dokładnie analizuje wszystkie zapisy, jakie się w takich umowach pojawiają. Niestety, najczęściej, kiedy zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że coś jest nie w porządku- zaczynają się problemy i już jest za późno. Dlatego też najważniejszą i absolutnie priorytetową kwestią jest, aby umowę dokładnie przeczytać, a jeśli jakiś zapis nam nie odpowiada albo jest niezrozumiały- powinniśmy go wyjaśnić lub ewentualnie negocjować jego zmianę. W niektórych przypadkach może się nawet okazać, że potrzebna będzie pomoc prawna, aby radca prawny lub adwokat wypowiedział się, co do tego, czy dana umowa jest dla nas korzystna, a także jakie konsekwencje może mieć jej podpisanie. Zawsze możemy więc wstrzymać się z podpisaniem dokumentu, poprosić o wykonanie jego kopii, a następnie możemy udać się z taką umową do odpowiedniej kancelarii np. https://www.smr-law.at/pl/specjalizacje/. W wielu przypadkach taka strategia działania może nam zaoszczędzić wielu stresów i problemów w przyszłości.

Niedotrzymanie warunków umowy może się skończyć w sądzie

To kolejna kwestia, której bardzo często sobie nie uświadamiamy. Zapisy umowy powinny być traktowane na takich samych zasadach, co wszelkie inne kodeksy czy przepisy, jakie obowiązują w danym państwie. Zapisy te stanowią prawo kontraktowe o charakterze bardzo wiążącym. Dlatego też ich kwestionowanie może być uznane tak naprawdę tylko w nielicznych przypadkach, a zazwyczaj spory z tym związane mają swój finał w sądzie, gdzie można dochodzić swoich racji lub usprawiedliwiać swoje działania. Dlatego też warto uświadomić sobie, jak dużą wagę powinniśmy przykładać do świadomego podpisywania tego rodzaju zobowiązań- późniejsze dochodzenie swoich racji w sądzie może być czasochłonne, a także może nas naprawdę dużo kosztować. Jeśli dojdzie do konfliktu pomiędzy stronami, zawsze najlepiej jest starać się rozwiązać spór polubownie, a więc na drodze porozumienia.